Jf stål har efter udbud vundet maskininstallationen med tilhørende 3000 m3 ståltank til fjernvarme anlægget til Hundested Varmeværk, som skal tilsluttes til det nye solfangeranlæg i Hundested. Dette er i fuld gang og forventes afsluttet over sommeren.